Upoznajte me Anfas

Ohrabrujuća.
Pouzdana.
Empatična.

Moje ime je Jelena Ilić, osnivač sam Psihološkog centra Anfas.

Po obrazovanju klinički psiholog, psihoterapeut, Bahov praktičar. Po opredeljenju holističar i eklektičar.

Dobrodošli u Anfas...

Nakon završenih studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, shvatila sam da je predamnom dug put daljeg usavršavanja i sazrevanja svega što (ne) znam. I dalje putujem. U Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, provela sam dovoljno vremena radeći na poslovima psihodijagnostike i procene ličnosti, dovoljno da shvatim, da su psihoterapija i pomoć ljudima koji su iz nekog razloga zastali na svom putu, ono što me interesuje i ispunjava. Prirodno se nametnula potreba za skretanjem u tom pravcu, te sam upisala edukaciju iz Racionalno-emotivno bihejvioralne terapije, nakon koje sam stekla i zvanje psihoterapeuta.

Otprilike u isto to vreme, učestvovala sam u osnivanju jednog od prvih privatnih bebi servisa u gradu, želeći da terminu briga i nega deteta, dodam još jednu dimenziju, psihološku, razvojnu. Sticanje znanja iz oblasti mentalne higijene najranijeg uzrasta i volonterski rad na SOS liniji za adolescente, bili su logičan sledeći korak na tom putu. Nakon toga, usledio je rad u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, kao samo jos jedna od stanica na putu dubljeg razumevanja problematike tog najranijeg uzrasta, odnosa dete – roditelj, porodice kao celine.

U svojim nastojanjima da pomognem drugima u razrešenju njihovih psiholoških dilema i prevazilaženju njihovih emocionalnih blokada, bila sam veoma radoznala i trudila se da putujem „otvorenog uma“. Svesna činjenice da su psiha i soma neraskidivo povezani, počela sam da tragam i van okvira klasičnog psihoterapijskog tretmana. Svoj pristup sam tokom vremena, obogatila znanjima iz oblasti Yoge, Meditacije, Reikija, Kvantne Harmonizacije i posebnu pažnju usmerila na savladavanje jedne krajnje jednostavne, prirodne, neškodljive i na prvom mestu, delotvorne metode – Bahove Cvetne Terapije. Ova metoda, danas, jeste nešto što svakako doprinosi autentičnosti mog pristupa u rešavanju emocionalnih problema klijenata sa kojima se susrećem.

Tokom svih proteklih godina putovanja, kao psihoterapeut i Bahov praktičar, sazrevala sam i rasla sa svojim klijentima. Bilo da su to bila deca, adolescenti ili odrasli, jedno im je bilo zajedničko – negde na svom životnom putu su zastali, zbunjeni onim što (ne) vide, razočarani, obeshrabreni, uplašeni. Moj zadatak je bio i dalje je, krajnje jednostavan - da pružim podršku i razumevanje, novu perspektivu, naučim ih novim veštinama, da neko vreme putujem sa njima...

Jer, svako ko prihvati da je život put, a ne odredište, ispostavi se da je na pravom putu...Terapija može pomoći svakome