Moja azbuka (I deo)

A kao Anfas – Susret „licem u lice“, sa samim sobom ili sa nekim drugim. Susret direktan, pravo u oči, nameren da razotkrije neprijatne istine i ospori kriva uverenja....