Razgovor sa Bahovim praktičarem

Iako je dr Bah osmislio krajnje jednostavnu i efikasnu „self-help“ metodu, razgovor sa Bahovim praktičarem je od suštinske važnosti za njenu primenu. Jer, jedna je perspektiva iz koje sagledavamo svoju ličnost i probleme koje sa sobom ona nosi, a druga ona iz koje nas posmatra neko edukovan, objektivan i zainteresovan da nam pomogne na putu našeg razvoja. Ličnost svakog od nas je unikatna i kompleksna. Dr Bah je u tom kontekstu, često koristio analogiju sa ljuštenjem glavice luka, „sloj po sloj“, od površine ka njegovoj srži. Tako se i odvija terapija Bahovim cvetnim preparatima – tretira prvo one vidljivije oblike disfunkcionalnog ponašanja i emocionalnog doživljavanja, uspostavlja ravnotežu na tom površnom nivou, krećući se ka onim skrivenijim, delikatnijim aspektima ispoljavanja ličnosti. Upravo na tom putu, od površine ka središtu ličnosti, razgovor sa Bahovim praktičarem je od ogromne pomoći. Jer, mnoge svoje dimenzije prvo ne prepoznajemo, a zatim i ne prihvatamo, jer nam se možda ne sviđaju, ne uklapaju se u naše idealno Ja kome težimo..

Možda nam se ne dopada strah kojim dominantno reagujemo u svim novim životnim situacijama, ili naša emotivna nezrelost koja nas vodi ka stalnom ponavljanju istih grešaka, posesivnost i nerealna očekivanja u odnosu sa bližnjima, rigidnost u načelima kojima se vodimo u životu, povodljivost u donošenju bitnih odluka, apatija kojom se branimo od izazova života,...

Bahov praktičar je taj koji će nam pomoći da osvestimo dominantna negativna stanja koja nas koče na putu našeg razvoja, koji će nas približiti razlici između emotivnih i mentalnih blokada i svojim konkretnim i cilju usmerenim pitanjima olakšati proces spoznaje sebe i sopstvenih ograničenja.

Razgovor sa Bahovim praktičarem karakteriše jednostavnost, usmerenost na mentalna i emotivna doživljavanja klijenta, saradnički odnos u pronalaženju odgovora na pitanja koja su tema klijentove trpnje, tempo promene koji nameće upravo klijent, ne praktičar, bez obzira na sav potencijal promene koji pretpostavlja na osnovu svog dosadašnjeg iskustva,...

Svakom Bahovom praktičaru je na raspolaganju čitav komplet Bahovih cvetnih preparata. Nakon obavljenog intervjua, praktičar na osnovu dogovorenih ciljeva sa klijentom, pravi odgovarajuću kombinaciju preparata za njega, tzv. Upotrebnu bočicu. Broj preparata u upotrebnoj bočici može varirati, od jednog do najviše sedam preparata. Više od sedam preparata u bočici nije preporučljivo, jer bi toliko različitih informacija moglo suviše da iskomplikuje jedan takav suptilan i postepen proces promene. Dr Bah je tokom svoje prakse to učinio samo dva puta, stavljajući devet preparata u jednu bočicu. Rezultati nisi bili toliko efikasni, kao kada se odlučivao za manji broj preparata.

Bahov praktičar je ovom prilikom obavezan da klijenta upozna sa kombinacijom preparata koju je za njega napravio, kao i da ga upozna sa svim aspektima promene koju može da očekuje. Trajanje upotrebne bočice, u zavisnosti od preporučene dnevne doze preparata, varira od deset do dvadesetak dana. Nakon potrošene upotrebne bočice, obavlja se kontrolni pregled i u zavisnosti od postignute promene i otkrivanja novih „slojeva“ ličnosti klijenta, praktičar pravi novu kombinaciju preparata.Terapija može pomoći svakome